6997631720 Κερύνειας 12, Νέες Παγάσες, Βόλος xristosprgr@gmail.com